شاهزاده سرزمین عشق by Paul Webster چیستا یثربی Online

شاهزاده سرزمین عشق
Title : شاهزاده سرزمین عشق
Author :
Rating :
ISBN : 9647144040
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 54

زندگی می کنمو به درختم گوش می سپارم...که آواز می خواندAntoine de Saint-Exupéry: The Life and Death of the Little Prince, Paul Websterعنوان: شاهزاده سرزمین عشق؛ نویسنده: پل وبستر؛ مترجم: چیستا یثربی؛ تهران، نامیرا، 1379؛ در 54 ص؛ شابک: 9647144040؛ موضوع: نامه ها و شعر و زندگی آنتوان دو سنت اگزوپری 1900 تا 1944 م قرن 20 م


شاهزاده سرزمین عشق Reviews

 • Tannaz

  زود امدی و ناگهان دلم پر از تو شدو این درد شیرینی بوددردی چونان درد زادننه به سرعتبلکه کم کم از دلم رفتی و جهان از تو خالی شدو این درد تلخی بوددردی چونان درد مردن

 • Ahmad Sharabiani

  زندگی می کنمو به درختم گوش می سپارمکه آواز می خواندAntoine de Saint-Exupéry: The Life and Death of the Little Prince, Paul Websterعنوان: شاهزاده سرزمین عشق؛ نویسنده: پل وبستر؛ مترجم: چیستا یثربی؛ تهران، نامیرا، 1379؛ در 54 ص؛ شابک: 9647144040؛ موضوع: نامه ها و شعر و زندگی آنتوان دو سنت اگزوپری 1900 تا 1944 م قرن 20 م

 • atefe

  اى سپيده دماى سپيده دم اى خورشيد يارى كنتا امروز را بسازمامروزفقط امروز براى ساختن دنيا كافى است

 • Miguel

  «Nunca ninguém saberá no que pensava Saint-Exupéry no momento da sua violenta morte, a qual lhe escapara tantas vezes.» facebook/silenciosquelenciosquefalam/

 • محمدحسین

  برای چشم به خوبی زیباییبرای گوش به خوبی لالاییو برای دل به خوبی هدیهتو از کجا می‌آیی ای پری؟راه گم کرده‌ای بر این خاک،یا مسافری؟و من باید به موقع می‌خوابیدمتا خواب تورا می‌دیدم