جامعه‌شناسی به‌ زبان ساده by صادق زیباکلام Online

جامعه‌شناسی به‌ زبان ساده
Title : جامعه‌شناسی به‌ زبان ساده
Author :
Rating :
ISBN : 9643342514
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 209

پیچیدگی نظریات جامعهشناسانی چون دوركهایم، ماركس، وبر و... هنگامیكه با بیان پیچیده و جملات ابهامبرانگیز و نارسای برخی شارحان همراه میشود، عامل مهمی خواهد بود در سختفهم شدن این نظریات و طبعاً گریزان شدن دانشجویان از مطالعۀ این نظریات. دكتر صادق زیباكلام تلاش كرده است تا در این كتاب شرحی ساده، همهفهم و به دور از پیچیدگیهای مرسوم شارحان این نظریات ارائه كندپیچیدگی نظریات جامعه‌شناسانی چون دوركهایم، ماركس، وبر و... هنگامی‌كه با بیان پیچیده و جملات ابهام‌برانگیز و نارسای برخی شارحان همراه می‌شود، عامل مهمی خواهد بود در سخت‌فهم شدن این نظریات و طبعاً گریزان شدن دانشجویان از مطالعۀ این نظریات. دكتر صادق زیباكلام تلاش كرده است تا در این كتاب شرحی ساده، همه‌فهم و به دور از پیچیدگی‌های مرسوم شارحان این نظریات ارائه كند


جامعه‌شناسی به‌ زبان ساده Reviews

 • Meysam Ganji

  کتاب عاری از لفاظی است. بی‌آرایه و مستقیم با مثال‌هایی ساده به ارائه‌ی مفاهیم بنیادی جامعه‌شناسی می‌پردازد. اساسا این ویژگی زیباکلام است: «ارائه‌ی مفاهیم سخت، در اوج سادگی». کتاب با مقدمه‌ای شروع می‌شود که اسکلت کلی بنای جامعه‌شناسی را در ذهن خواننده شکل می‌دهد. در فصل [...]

 • Ali

  در مقدمه گفته شده بود کتاب در ابتدا جزوه بوده و سپس کتاب شده، سبک نوشتار کتاب هم به همین صورت است و نویسنده هم سعی کرده با حفظ سادگی اصل مطلب رو منتقل کند. فصل آخر کتاب به نظرم کمی اضافه کاری بود و شاید اگر به جای یک فصل طولانی برای بررسی موضوع علم بودن یا نبودن جامعه شناسی در فصل [...]

 • Behzad Memari

  کتابی با متن ساده، روان و همه فهمکتاب با هدف آشنایی خواننده با مفاهیم اولیه جامعه شناسی نوشته شده و در مورد 3 رویکرد بنیادین در جامعه شناسی صحبت و آنها را باهم مقایسه می‌کند.

 • A.Baset LaliSani

  همانطور که از اسم کتاب بر می آید، مطالب جامعه شناسی در این اثر به صورتی بسیار ساده و قابل فهم برای غیر متخصص ها بیان می شود. مخاطب زیباکلام در این کتاب نیز همین خوانندگان غیر متخصص است و باید به ایشان بابت جمع آوری این مطالب برای این دسته از کتابخوانان تبریک فراوان گفت. امیدوارم [...]

 • Amir

  کتاب "جامعه شناسی به زبان ساده" به معنای واقع به قول خود وفادار مانده و سبک بیان مباحث بسیار آسان و روان است. بطوری که برای مخاطبی که هیچگونه مطالعات آکادمیک در زمینه جامعه شناسی نداشته است، بسیار آغاز بی تلاطمی محسوب میشود. تنها اشکال آن از نظر بنده در این است که خیلی از مطالب ب [...]

 • Ahmad

  خوب بود کلن. نویسنده اولش گفته که این متن در حقیقت جزوهٔ درسی بوده و بعد کتاب شده، برای همین عجیب نیست که نصف کتاب تکراری باشه. اما این تکرارها بعضن به فهم مطالب کمک می‌کنه.

 • Mojtaba

  وبر در پاسخ به پرسش بنيادي كه " چرا برخي از گروه ها در جامعه قدرتمند ترند ؟" تا حدودي با كاركردگرايان (دوركهايم) هم نظر است و از عنصر توافق در بررسي عنصر قدرت و چگونگي بهره برداري از آن كمك مي گيرد و اين امر را براي تداوم و بقاي جامعه طبيعي و اجتناب ناپذير مي داند و بر اين نظر ايت ك [...]