Спомен за света by Агоп Мелконян Online

Спомен за света
Title : Спомен за света
Author :
Rating :
ISBN : null
Language : English
Format Type : Mass Market Paperback
Number of Pages : 256

СъдържаниеДуми на изпроводяк (предговор) - Любен Дилов - с. 5-7; Платинената пантофка - с. 8; Легенди за пазара в Ел Масоа - с. 27; Най-дългия смях - с. 35; Разговор с никого - с. 44; Плач след болка - с. 78; Ад - с. 85; Завръщането - с. 97; Мортилия - с. 107; Йозеф, който донесе перпендикулярното време - с. 136; Дните на охлюва - с. 148; Спомен за света - с. 177.Съдържа сСъдържаниеДуми на изпроводяк (предговор) - Любен Дилов - с. 5-7; Платинената пантофка - с. 8; Легенди за пазара в Ел Масоа - с. 27; Най-дългия смях - с. 35; Разговор с никого - с. 44; Плач след болка - с. 78; Ад - с. 85; Завръщането - с. 97; Мортилия - с. 107; Йозеф, който донесе перпендикулярното време - с. 136; Дните на охлюва - с. 148; Спомен за света - с. 177.Съдържа също справка за излезлите в поредица "Фантастика" книги.


Спомен за света Reviews