از این لحاظ by نجف دریابندری Online

از این لحاظ
Title : از این لحاظ
Author :
Rating :
ISBN : 9789644310775
Language : English
Format Type : None
Number of Pages : 472

Popular Ebook, از این لحاظ By نجف دریابندری This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book از این لحاظ, essay by نجف دریابندری. Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you. None


از این لحاظ Reviews

  • Ahmad Sharabiani

    عنوان: از این لحاظ؛ نجف دریابندری؛ تهران، نشر کارنامه؛ 1388، در 472 ص، شابک: 9789644310775؛ موضوع: نقد و نظر، مقاله های نویسندگان معاصر ایرانی قرن 21 م

  • Ali

    - دریابندری از آن زمره شخصیت هاست که تنها نوشته ها و ترجمه هایش شیرین نیستند، مصاحبه هایش هم جذاب و خواندنی ست. دانش و شیرینی بیان نجف دریابندری را باید در محافل دوستانه تجربه کرد، جایی که از خود سانسوری و نزاکت و اخلاق معمول، خبری نیست و "راحت سخن گفتن" را به حساب بی نزاکتی و بی [...]