รหัสลับหลังคาโลก เล่ม 1 by 何马 เหอหม่า อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี Online

รหัสลับหลังคาโลก เล่ม 1
Title : รหัสลับหลังคาโลก เล่ม 1
Author :
Rating :
ISBN : 9786160201549
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 328

รหัสลับหลังคาโลก The Tibet Code สุดยอดนวนิยายอันดับหนึงของจีนในรอบทศวรรษ ทำลายทุกสถิติดวยยอดขายกวา 3 ลานเลม ตำนานบทใหมจากแผนดินใหญทีไดรับการกลาวขวัญเคียงคู The Da Vinci Code ทีสรางปรากฏการณในเวบ Sina.com.cn มียอดคลิกสูงถึงหนึงลานครัง ถูกโพสตตอไปยังเวบบอรดสำคัญของจีนหลายรอยแหง มียอดคนเสิรชเอนจิน “ ไปตู ” ถึงหนึงแสนเจดหมืนครัง ผูอานจำนวนมากขนานนามวา “ ตำนานอันมหัศจรรยของทิเบรหัสลับหลังคาโลก The Tibet Code สุดยอดนวนิยายอันดับหนึ่งของจีนในรอบทศวรรษ ทำลายทุกสถิติด้วยยอดขายกว่า 3 ล้านเล่ม ตำนานบทใหม่จากแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับการกล่าวขวัญเคียงคู่ The Da Vinci Code ที่สร้างปรากฏการณ์ในเว็บ Sina.com.cn มียอดคลิกสูงถึงหนึ่งล้านครั้ง ถูกโพสต์ต่อไปยังเว็บบอร์ดสำคัญของจีนหลายร้อยแห่ง มียอดค้นเสิร์ชเอนจิน “ ไป่ตู้ ” ถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครั้ง ผู้อ่านจำนวนมากขนานนามว่า “ ตำนานอันมหัศจรรย์ของทิเบต ” รหัสลับหลังคาโลก The Tibet Code เล่าถึง จัวมู่เฉียงปา ประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการฝึกสุนัขทิเบตัน มัสทิฟฟ์ เขาบังเอิญได้เจอภาพถ่ายปริศนาใบหนึ่ง ซึ่งเขาเชื่อว่า สิ่งที่อยู่ในภาพถ่ายคือสุดยอดแห่งสุนัขที่เขาตามหามาชั่วชีวิต หรืออาจเกี่ยวข้องกับ “ กิเลนม่วง ” สัตว์เทพในตำนานซึ่งเป็นสัตว์พาหนะของพระโพธิสัตว์ คู่ชาติคู่เมืองทิเบต เขารู้ว่านี่คือสัญญาณอะไรบางอย่างที่ส่งมาถึงเขา และบัดนั้น มหากาพย์การเดินทางของจัวมู่เฉียงปาเพื่อไขความลึกลับของทิเบตและสุนัขทิเบตัน มัสทิฟฟ์ จึงเริ่มต้นขึ้น ด้วยรายละเอียดที่สมจริง การดำเนินเรื่องที่มิอาจละสายตา ฝีมือในการเขียนอันชวนติดตาม ตลอดจนถึงปูมประวัติศาสตร์ที่แฝงไว้ในเนื้อเรื่องอย่างน่าสนใจ จึงทำให้ “ รหัสลับหลังคาโลก ” กลายเป็นนวนิยายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด จนถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลในหลายประเทศ ความสนุกสนานยอดเยี่ยมของหนังสือเล่มนี้ ยากที่จะอธิบายได้ทั้งสิ้น มีแต่ท่านต้องอ่าน จึงจะรับรู้ได้เองว่า เหตุใด “ รหัสลับหลังคาโลก ” จึงได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้านสะเทือนวงการหนังสือถึงเพียงนี้


รหัสลับหลังคาโลก เล่ม 1 Reviews

 • Elle

  เจอที่หอสมุด 11 เล่มแน่ะ ทำใจแปป เดี๋ยวว่างละจะอ่านนน

 • สุวิชชา จันทร

  รู้สึกราวกับว่าจะได้อ่านเพชรพระอุมาอีกรอบ อย่างไรอย่างนั้น

 • Benz Latthanan

  สนุกใช้ได้เลยครับ รายละเอียดเยอะมาก ในส่วนรายละเอียดต่างๆ เราอ่านไปสามารถนึกภาพตามไปได้เลย แต่แอบน่่าเบื่อไปหน่อยบางช่วง และรู้สึกว่าค่อนข้างยืดเยื้อ อีก12เล่มเลยขอผ่านครับ [...]

 • Khaosuew Nicotra

  Good

 • Venuszz

  รายละเอียดดีมาก

 • Pgpreaw

  เรื่องนี้สนุกมากถ้าได้อ่านเล่มแรกแล้วจะหยุดไม่ได้

 • Deedew

  How can i read this book?

 • เอ๋ คับ

  อยากอ่านทำยังไง

 • Teerapong

  gooddddddd

 • Benjamaporn Eakkaratsarnsakul

  สนุกกมากก